Gi studentene en sjanse

Et blikk utenfra kan mange ha behov for. Ikke alle har budsjettene til å hyre inn relativt dyre konsulenter for å fortelle hva man skal eller ikke skal gjøre. Kommunikasjon er definitivt et område hvor nye innspill og ideer kan være en fordel, da man kan stå i fare for å glemme bort hvordan man oppfattes utenfra. Faste kanaler og samarbeidspartnere føles raskere og tryggere å benytte, i stede for å se på nye muligheter.

Hvis dette er noe du opplever i ditt arbeid har jeg en klar oppfordring: få tak i en student eller tre som kan tilbringe tid i din organisasjon!

Innenfor kommunikasjon er det flere bachelor- og mastergrader i Norge hvor mange studenter er ute etter organisasjoner å skrive eksamens, bachelor- eller masteroppgaver om. I tillegg har for eksempel BI en internship-ordning hvor man har en student som skal gjennomføre et bestemt opplegg i et halvt år.

Aktuelle linjer er:

Bacheloroppgave om godssjåfører i Norge

I forrige halvår hadde vi en gruppe på tre jenter hos oss som skrev en bacheloroppgave om hvordan YTF kan organisere flere godssjåfører gjennom kommunikasjonstiltak. Resultatet ble en spennende oppgave med dybdeintevjuer av «konkurrenter», medlemmer, utmeldte medlemmer og tillitsvalgte. De gjennomførte også en spørreundersøkelse hvor 500 lastebilsjåfører svarte.

Dette grunnlaget brukte de for å utvikle en kampanje med flere aktuelle virkemidler innenfor et definert budsjett. Vi ser nå på hvordan vi kan gjennomføre denne kampanjen til neste år.

Jentene jobbet hardt og jevnt gjennom hele perioden, hvor de en dag hver andre uke satt på kontoret hos oss. Dette var ikke spesielt tidkrevende for meg, men veldig nyttig. Her fikk vi et mye bredere perspektiv på organisasjonen, utfordringer og kommunikasjonsmuligheter. I tillegg fikk studentene enn reell oppgave og fikk testet sine kunnskaper som rådgivere.

Det kan absolutt anbefales å gi studenter en sjanse til å se på egen organisasjon med et nøytralt blikk utenfra. Det kan gi aha-opplevelser og et godt kommunikasjonsprodukt.

Allerede har jeg flere som har spurt meg om jeg vet om steder eller aktuelle problemstillinger som studenter kan ta tak i gjennom bachelor- og masteroppgaver innenfor kommunikasjon. Det er absolutt en mulighet jeg mener flere bedrifter bør benytte seg av.

En annen måte å hjelpe en student inn i arbeidslivet på er å tilby en fleksibel stilling ved siden av skole, som kan tilpasses timeplanen. Mange studenter ønsker gjerne kommunikasjonserfaring ved siden sv skolen, men har ikke råd til å ta for eksempel internships fordi de trenger inntekt. Jeg får hjelp av flinke Alejandro noen timer i uken. Det første han fikk beskjed om å gjøre var å gjennomgå nettsiden vår og nyheter fra den siste tiden for å se hva vi kan gjøre bedre og hva vi kan gjøre mer av. Alejandro får mulighet til å bruke teori i praksis og lære mer om hva man faktisk jobber med som kommunikatør. Jeg får til gjengjeld god og effektiv hjelp, og mulighet til å produsere flere saker.

Jeg tror et av suksesskriteriene for å få en slik stilling til å fungere er å gi tilstrekkelig med ansvar. Dediker egne og faste arbeidsoppgaver til studenten, slik at de får et planleggings- og oppfølgingsansvar. Konkrete tilbakemeldinger er selvfølgelig også svært viktig.

Som student fikk jeg muligheten til å lære mye i jobb ved siden av skolen. Først i kommunikasjonsavdeling på BI hvor jeg jobber med web, så som informasjonsrådgiver i Vann- og avløpsetaten og så en liten tur som frilanser i PR-byrået Zynk. Gjennom disse jobbene har jeg selvfølgelig lært mye om kommunikasjon. Det var som student like viktig at det jeg lærte på skolen kunne testes ut i praksis. På den måten fikk jeg se teorier og tanker som fungerte godt i skoleoppgaver, men som ikke fungerer like godt i jobben. Teoriene som faktisk fungerte gjorde at jeg fikk lyst til å lære mer om kommunikasjonsteori. Slik ble læringslysten på skolen bedre av at jeg jobbet mye ved siden av studiene.

Så, avslutningsvis vil jeg si: gi en student en mulighet til å lære mer om faget, og få spennende tanker, forslag og kunnskap tilbake!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *